O mnie i o stronie

Nazywam się Witold Salmonowicz. Urodziłem się w Wilnie – wg metryki 2 lutego 1940 r., ale wg przekazu ustnego Matki – 2 grudnia 1939 r. Rodzice i chrzestni „uradzili”, żeby przy chrzcie, który odbył się pół roku po urodzeniu (już siedziałem na ręku) podać datę późniejszą, by „miał dłuższe dzieciństwo, rok później poszedł do wojska” itp. I tak się stało – w metryce chrztu wpisano inną niż prawdziwa datę urodzenia.

Jestem synem Leona Salmonowicza herbu Szaszor i Heleny Aleksandry Jaxa-Bąkowskiej (córki Witolda Jaxa-Bąkowskiego herbu Gryf i Joanny Piẽs du Mont).

Historią rodziny interesowałem się bardzo umiarkowanie aż do przejścia na emeryturę w 2000 r. Mając więcej czasu przejrzałem dokładnie archiwum rodzinne (szczęśliwie uratowane i przywiezione w 1945 r. z Wilna), w którym zachowało się kilkaset oryginalnych dokumentów (od 1594 r.) dot. rodziny Salmonowiczów i Jaxa-Bąkowskich oraz kilkaset zdjęć (w tym także wykonane na blasze) z XIX i XX w. Temat był „wciągający”. Postanowiłem zebrać maksymalnie dużo informacji o tych Dwóch Rodach – Salmonowiczach h. Szaszor i Jaxa-Bąkowskich h. Gryf – oraz zbudować drzewa genealogiczne tych rodów, a każdą postać z tych drzew opatrzyć biogramem.

Zacząłem przeglądać herbarze i inne dzieła dotyczące genealogii, strony internetowe traktujące o genealogii oraz zawierajace informacje o interesujących mnie nazwiskach Salmonowicz i Bąkowski, odwiedziłem kilkakrotnie Litewskie Archiwum Historyczne w Wilnie. Tam znalazłem – poza wieloma dokumentami dot. Salmo(a)nowiczów (różne pisownie nazwiska wyjaśniam w zakładce [o nazwisku]) h. Szaszor (patrz [o herbie]) – zbiór dokumentów dot. Salmonowiczów herbu Mogiła, nigdzie i przez nikogo dotąd nie wspomnianych.

Wynikiem prowadzonych „badań i analizy” dokumentów było powstanie Drzewa genealogicznego Salmonowiczów herbu Szaszor i Drzewa genealogicznego Jaxa-Bąkowskich herbu Gryf oraz Biogramów występujących na nich osób. Powstała też długa lista osób noszących nazwisko Salmonowicz (Salmanowicz), których nie udało się „wpasować” do Drzewa – patrz: Salmonowicze nierozpoznani.

Okazało się przy tym, że Salmonowicze byli spokrewnieni z wieloma rodzinami w Wielkim Księstwie Litewskim, m.in.: Benisławski h. Pobóg, Bystram h. Tarnawa, Dąbrowa h. Dąbrowa, Kiełczewski h. Abdank, Klot (Klott) h. własnego, Niewęgłowski h. Jastrzębiec, Pawłowski h. Przyjaciel, Prewysz-Kwinto h. Dryja, Pogorzelski h. Krzywda, Rosen-Rozen h. Róże. Jaxa-Bąkowscy zaś spokrewnieni byli z wieloma rodzinami I Rzeczypospolitej i Królestwa Polskiego, co łatwo stwierdzić po obejrzeniu Drzewa tego Rodu.

Mam nadzieję, że strona www.dwarody.pl zainteresuje noszących nazwiska Salmo(a)nowicz i Jaxa-Bąkowski do licznych odwiedzin, poszukiwania swoich przodków i krewnych, skonfrontowania swoich informacji z moimi.

Wszystkich zainteresowanych, szczególnie mających jakiekolwiek informacje o osobach występujących na stronie Dwa Rody, bardzo proszę o informacje na Kontakt, z powołaniem się na konkretną osobę i jej umiejscowienie na mojej stronie. Za co z góry serdecznie dziękuję, gdyż razem możemy ocalić od zapomnienia kawałeczki historii Polski.

Witold Salmonowicz h. Szaszor