Drzewo Genealogiczne Salmonowicz h. Szaszor

Drzewo genealogiczne

Salmonowicz h. Szaszor (Orla, Opala, Odrza, Mściug)

Każda z wymienionych osób: 
a)  jest udokumentowana w źródłach, posiadanych dokumentach (kopiach dokumentów), wiarogodnych przekazach rodzinnych   
b)  posiada indywidualny biogram, oznaczony symbolem, np. (A), (B19), (W1), (K5) 
c)  daty i teksty pisane  kursywą  –  wynikające z dedukcji

0. Jan (0) ur. ok. 1620, właśc. maj. Domaszewicze i Owsiwiewicze, kupuje 1/4 Achremowców [stolnik brasławski]
1. Aleksander (1A) ur. ok. 1640
1.1. Michał (A) ur. ok. 1670
1.1.1. Aleksander (A1) ur. ok. 1700, zm. przed 1751, + Krystyna Dymszewicz (zm. 22.01.1796)
1.1.1.1. Michał (A6) ur. ok. 1730, zm. 4.02.1789, dzierz. starostwa Plusy [starosta pluski], + Antonina Żaba h. Kościesza (zm. 16.04.1812)
1.1.1.1.1. Róża (A60) ur. ok. 1758, zm. 5.04.1798; + Antoni Zahorski [rotmistrz pow. brasławskiego], ślub 20.09.1786 [potomstwo]
1.1.1.1.2. Teodora (A6) ur. ok. 1760; + Walenty Prewysz Kwinto, ślub 7.08.1781
1.1.1.1.3. Petronela(A6) ur. ok. 1765+ Jan Łoweyko, ślub 28.02.1797 [liczne potomstwo]
1.1.1.1.4. Michał (A61) ur. ok. 1767
1.1.1.1.5. Juliana (A6) ur. ok. 1769
1.1.1.1.6. Antoni (A62) ur. 1771
1.1.1.1.7. Józefa (A6) ur. ok. 1775; + Wiktor Zahorski, ślub 19.08.1797   
1.1.1.1.8. Teresa (A63) ur. 1779, zm. 9.11.1847 [starościanka pluska], + Jan Walicki, ślub 17.09.1800 [liczne potomstwo]
1.1.1.1.9. Maryanna (A6) ur. ok. 1780; + Krzysztof Radalewicz
1.1.1.1.9a. Zofia (A6) ur. ok. 1782
1.1.1.1.10. Józef Wincenty (A11) ur. 10.02.1787, właśc. maj. Turczyny i Michałowo, [sędzia granicz. brasł.], + Teresa Klot [Klott] (linia)
1.1.1.1.10.1. Michał Paweł (A14) ur. 11.06.1822
1.1.1.1.10.1.1. January Michał (A26) ur. 19.09.1855
1.1.1.1.10.1.2. Leopold Klemens (A27) ur. 20.05.1863
1.1.1.1.10.1.2.1. Anna (A271) ur. 1890, + N Raczyński
1.1.1.1.10.2. Stanisław Mikołaj (A15) ur. 13.05.1825 [gubernski sekretarz]
1.1.1.1.10.3. Judyta (A16) ur. 1829, + Józef Drozdowicz
1.1.1.1.10.4. Jan Bronisław (A17) ur. 17.04.1832
1.1.1.1.10.4.1. Jan Józef Stefan (A28) ur. 16.10.1860
1.1.1.1.10.4.2. Kazimierz Leopold Longin (A171) ur. ok. 1860
1.1.1.1.10.4.3. Jan Józef Stanisław (A172) ur. ok. 1865
1.1.1.1.10.4.3. Bronisław (A173) ur. ok. 1870
1.1.1.1.10.5. Maria (A18) ur. 1835
1.1.1.1.10.6. Józef Adolf (A19) ur. 17.06.1837
1.1.1.1.10.6.1. Felicjan (A191) ur. ok. 1865
1.1.1.1.10.7. Paulina (A20) ur. 1843
1.1.1.1.10.8. Alojzy Rafał (A21) ur. 29.10.1841, zm. 6.04.1903, właśc. maj. Onikszty i Michałowo [radca tytularny], + Leokadia Oktawia Wasilewska (1849-1903)
1.1.1.1.10.8.1. Stanisław Stefan (A29) ur. 15.04.1873, + Joanna Woronicz c. Michała
1.1.1.1.10.8.1.1. Wanda (A291) ur. 21.05.1918, zm. 27.03.1997; + Stefan Skrzyszowski (1911-1953)
1.1.1.1.10.8.1.1.1. Janusz Stanisław Salmonowicz (nazwisko po matce!) (A293) ur. 12.08.1953, +(1) Bogumiła Sylwia Mazak; rozwód; +(2) Paulina N
1.1.1.1.10.8.1.1.1.1. Łukasz (A294) a1 ur. 13.10.1975, + Olga Jodziałło
1.1.1.1.10.8.1.1.1.1.1. Mateusz Łukasz (A297) ur. 23.05.2006

1.1.1.1.10.8.1.1.1.1.2. Maja i Nina  (bliźniaczki) ur. 23.03.2011 
1.1.1.1.10.8.1.1.1.2. Natalia (A295) b1 ur. 17.01.1982, + Marek Szrama [potomstwo]
1.1.1.1.10.8.1.1.1.3.
Szymon (A296) a2 ur. 26.01.2006
1.1.1.1.10.8.1.2. Janina (A292) ur. 16.08.1919, zm. 28.12.2001; panna
1.1.1.1.10.8.2. Stefan Bronisław (A30) ur. 1.02.1875, zm. 28.07.1930; kawaler.
1.1.1.1.10.8.3. Paulina Janina (A31) ur. 1877, + NN Łunis
1.1.1.1.10.8.4. Jerzy Henryk (A32) ur. 22.02.1887, zm. 8.06.1944, + Aniela NN

1.1.1.1.10.8.4.1 Maria Janina (A322) ur. 1912, zm. 1991; + Józef Lutyński (1905-1940 zamordowany w Charkowie) [potomstwo]

1.1.1.1.10.8.4.2 Halina (A32) ur. 1915

1.1.1.1.10.8.4.3. Jerzy (A321) ur. 17.10.1916, zm. 15.05.1989, + Karolina Kaczmarczyk (1910-1996)
1.1.1.1.10.8.4.3.1. Jolita (A323) ur. 15.03.1941, zm. 1943
1.1.1.1.10.8.4.3.2. Jerzy (A324) ur. 12.03.1947, zm. 18.08.2006 [bezpot.]
1.1.1.1.10.8.4.3.3. Romuald (A325) ur. 9.06.1948, + Alicja Gulij ur. 23.12.1949 [bezpot.]
1.1.2. Andrzej (A2) ur. ok. 1700
1.1.3. Kacper (A3) ur. ok. 1705
1.1.4. Michał (A4) ur. ok.1710
1.1.5. Jerzy (A5) ur. ok. 1720, kupił folw. Kimborciszki [miecznik wendeński], + Teresa Agnieszka Zabłocka;
1.1.5.1.Józef Stefan (A7) ur. 10.02.1760, zm. przed 1828, współwłaśc. maj. Kuźmiszki [chorąży Gw. Lit.]; + Elżbieta Ancyperowicz
1.1.5.1.1. Kajetan Michał Hieronim (A12) ur. 29.09.1804, właśc. maj. Gudziszki, + Benedykta Ewelina Rozen (linia)
1.1.5.1.1.1. Ludwik (A22) ur. 4.06.1843, + Helena Karolina Czernicka
1.1.5.1.1.1.1.
Ludwik Witalis (A33) ur. 28.04.1872, zm. 20.04.1934, [inżynier], + Stefania Charmańska
1.1.5.1.1.1.1.1. Zygmunt (A332) ur. 22.04.1901, zm. 30.09.1942, [inż. mech.], + Zofia Biedrońska
1.1.5.1.1.1.1.1.1.
Ludwik Zygmunt (A333) ur. 24.10.1933, + Joanna Arcimowicz
1.1.5.1.1.1.1.1.1.1. Marek Wojciech (A334) ur. 8.04.1960, [mgr inż.], + Barbara Baran
1.1.5.1.1.1.1.1.1.1.1. Hanna (A336) ur. 25.05.1991
1.1.5.1.1.1.1.1.1.1.2. Wojciech Marek (A337) ur. 1.01.1993
1.1.5.1.1.1.1.1.1.2. Beata (A335) ur. ??
1.1.5.1.1.1.1.2. Stanisław (A331) ur. 1.01.1906 r., bezdzietny
1.1.5.1.1.1.2. Helena (A34) ur. ok. 1875, + Jan Budrewicz
1.1.5.1.1.1.3. Marian Karol (A35) ur. 1.01.1879
1.1.5.1.1.1.3.1.
Maria (A351), + Barburski; ich córka Grażyna
1.1.5.1.1.1.3.2.
Adam (A352)
1.1.5.1.1.1.3.3.
Ewa(A353)
1.1.5.1.1.1.3.4.
Emilia (A354)
1.1.5.1.1.1.4. Julia Eugenia(A36) ur. 1.01.1882, + Ludwik Abramowicz (ślub 16.06.1905) [potomstwo]
1.1.5.1.1.1.5. Stefan(A37) ur. 15.05.1887, zamordowany w Katyniu IV-V. 1940, lekarz-bakteriolog; + NN, ślub 1939
1.1.5.1.1.2. Bronisława (A23), ur. ??, panna
1.1.5.1.1.3. Kajetan Bazyli (A24) ur. 25.06.1859; córka Nelli
1.1.5.1.1.4. Stanisław Józef (A25) ur. 11.11.1851, zm. 1923; maj. Kołtyniany (pow. Święciany), + Maria Pogorzelska (ciotka Zuli Pogorzelskiej aktorki, piosenkarki)
1.1.5.1.1.4.1. Ludwika (Maria) (A251M) ur. 1.01.1888, zm. 23.11.1976; panna
1.1.5.1.1.4.2. Stanisław (A252) ur. 20.04.1889, zm. 10.1943 Buzułuk, + Karolina Gościewicz
1.1.5.1.1.4.2.1. Anna Danuta (A252a) ur. 1918, zm. 8.02.1943, + Bolesław Skinder, ślub 2.06.1942
1.1.5.1.1.4.2.2. Maria (A252b) ur. 4.08.1920, zm. 4.10.2018; + Kazimierz Nekanda-Trepka (1918-1988), ślub 16.05.1942 [potomstwo]
1.1.5.1.1.4.3. Józefa Kazimiera (A251J) ur. 6.03.1891, zm. 8.10.1967, + Władysław Paweł Powierza, generał (1891-1875)
1.1.5.1.1.4.3.1. Maria Jadwiga Powierza (A251Ja) ur. 20.04.1920, zm. 1.10.2005, + Dominik Radecki (zm. 1977), [bezdzietni]
1.1.5.1.1.4.4. Zdzisław (A253) ur. 27.04.1892, zm. tragicznie 27.09.1921, Warszawa, kawaler
1.1.5.1.1.4.5. Antoni (A254) ur. 27.10.1894, zm. 16.05.1935, + Stefania Muzyczka, ur. 1903 (siostra Ludwika – czł. KG AK)
1.1.5.1.1.4.5.1. Jerzy (A256) ur. 3.07.1925, zm. 29.04.2011, + (1) Irena Tobolewicz, (ur 23.11.1024, zm. tragicznie 9.05.1987 – katastrofa LOT), + (2) Janina Marcinkiewicz, ur. 1938, zm. 1.06.2023
1.1.5.1.1.4.5.1.1. Anna (T1) (a1) ur. 28.09.1951, architekt, + Sławomir Olszewski [potomstwo]
1.1.5.1.1.4.5.1.2. Marta (b1) ur. 1952, żyła 3 miesiące
1.1.5.1.1.4.5.1.3. Piotr (T2) (c1) ur. 6.02 1954, zm. 22.08.2021; + Jolanta Krajewska
1.1.5.1.1.4.5.1.4. Celina (T3) (d1) ur. 24.03.1955, [dr informatyki], + Tomasz Imieliński, [prof. informatyki] [potomstwo] 1.1.5.1.1.4.5.2. Stanisław (A257) ur. 3.11.1931, [prawnik-historyk, prof. PAU],  zm. 24.05.2022 + Maria Michnicka (1927-2021); [bezdzietni]
1.1.5.1.1.4.6. Leon (A255) ur. 10.04.1897, zm. 10.05.1943, + (1) Halina Świda-Romer, + (2) Helena Jaxa-Bąkowska [linia]
1.1.5.1.1.4.6.1.
Witold (A258) (a2) ur. 2.02.1940, + (1) Anna Grabka (rozwód), + (2) Ewa Konecka (konk.)
1.1.5.1.1.4.6.1.1. Joanna (W1) (a1) ur. 10.09.1964, zm. 17.05.2014, + Zbigniew Szuszkiewicz [córka Katarzyna]
1.1.5.1.1.4.6.1.2. Maria (W2) (b1) ur. 29.11.1966, + Józef Felenczak [potomstwo]
1.1.5.1.1.4.6.1.3. Ewa (W3) (c1) ur. 19.01.1971, + Krzysztof Maćkowiak; rozwód [córka Małgorzata] 1.1.5.1.1.4.6.1.4. Wiktor Robert (A259) (a2) ur. 7.09.1981, + Anna Sztyk
1.1.5.1.1.4.6.1.4.1. Jan Piotr (A259a) ur. 9.05.2014
1.1.5.1.2. Tekla Katarzyna (A7) ur. 15.09.1796
1.1.5.1.3. Ignacy Wincenty Kajetan (A7) ur. 9.08.1797, zm. 9.03.1798
1.1.5.2. Tadeusz Antoni (A9) ur. 28.02.1763, współwłaśc. maj. Kuźmiszki
1.1.5.3. Michał (A10) ur. 18.10.1767, + Rozalia Krzywiec; współwłaśc. maj. Kuźmiszki 
1.1.5.3.1. Bogumiła (A10) ur. 1799, +(1) N Szpihalski, +(2) Benedykt Pawłowski
1.1.5.3.2. Tadeusz Stanisław (A13) ur. 16.10.1805
1.1.5.4. Stanisław (A8) ur. 17.11.1771, współwłaśc. maj. Kuźmiszki
1.1.5.4.1.Tekla (A8) ur. 10.05.1790; + Marcin Żurakowski [potomstwo]
1.1.5.4.2. Anna (A8) ur. 20.04.1792
1.1.5.4.3. Marianna (A8) ur. 20.04.1792; + Mikołaj Żurakowski [potomstwo]
1.1.5.5. Ignacy (A101) ur. 2.12.1756, zmarł bezpotomnie, współwłaśc. maj. Kuźmiszki
1.1.5.6. Eleonora Katarzyna (A5) ur. 21.12.1754; + Ignacy Tomaszewicz
1.1.5.7. Barbara Bogumiła (A5) ur. 18.01.1756
1.1.5.8. Wiktoria (A5) ur. 25.12.1757
1.1.5.9. Ludwika Agata (A5) ur. 21.01.1759
1.1.5.10. Katarzyna (A5) ur. 23.03.1761
1.1.5.11. Rozalia (A5) ur. 11.11.1765
1.1.5.12. Ignacy Jakub (A5) ur. 1.05.1774
2.
Jan (1) ur. ok. 1645, zm. przed 1704, właśc. połowy maj. Achremowce [skarbnik brasł., regent gran. brasł.], + Marianna Szostakowska
2.1. Jakub (C) ur. ok. 1675, [podsędek brasławski], dziedz. udział  w maj. Achremowce;  +(1) Regina Zawadzka, +(2) Gertruda Bystram
2.1.1. Walerian (C1) ur. ok. 1710
2.1.1.1.1. Józef (C2) ur. ok. 1730, + Anna Sipowicz
2.1.1.1.1.1. Ignacy (C3) ur. 10.4.1758 [metr. kośc owilskiego], zm. przed 12.1819, + Anna Wilkowska
2.1.1.1.1.1.1. Ignacy (C3) ur. ok. 1782, zm. w dzieciństwie
2.1.1.1.1.1.2. Maria (C3) ur. ok. 1785
2.1.1.1.1.1.3. Justyn (C3) ur. ok. 1787, głuchoniemy
2.1.1.1.1.1.4. Justyna (C3) ur. ok. 1790
2.1.1.1.1.2. Bartłomiej (C4) ur. 7.03.1760 [metr. kośc. owilskiego], + Maryanna Burdynowska
2.1.1.1.1.2.1. Antoni (C4) ur. 18.05.1779
2.1.1.1.1.2.2. Józef Adam (C4) ur. 15.10.1781
2.1.1.1.1.2.3. Jerzy (C5) ur. 13.04.1783
2.1.1.1.1.2.4. Petronela Marianna (C4) ur. 10.07.1785
2.1.1.1.1.2.5. Ignacy (C6) ur. 16.08.1787, + Bogumiła Sydorkiewicz

2.1.1.1.1.2.5.1. Jan Józef (C6) ur. 23.06.1815
2.1.1.1.1.2.5.2. Raymund (C7) ur. 2.04.1817
2.1.1.1.1.2.6. Justyn (C8) ur. 14.02.1790
2.1.1.1.1.2.7. Piotr (C4) ur. 1.07.1792
2.2. Józef (B) ur. ok. 1680, dziedz. udział w maj. Achremowce
2.2.1. Franciszek (B3) ur. ok. 1710, (przeniósł się na Białoruś; brak danych)
2.2.2. Ignacy (B1) ur. ok. 1710, zm. bezpot.
2.2.3. Dominik (B2) ur. ok. 1715, +Bogumiła Bystram
2.2.3.1. Jan (B4) ur. 1746, zm. 13.05.1809, + Konstancja Kibort, właśc. maj. Podziśnie 
2.2.3.1.0. Julia Judyta Leokadia (B4) ur. 6.01.1776 │ Anna (B4) ur. ok. 1780; + Michał Stoma
2.2.3.1.1. Kazimierz Wieńczysław Józef (B41) ur. 12.03.1781, zm. przed 1829
2.2.3.1.2. Wincenty (B6) ur. ok. 1783, z Podziśnia 
2.2.3.1.2.1. Zygmunt Jan Wincenty (B7) ur. 28.09.1828, zm. 26.04.1886, właśc. maj. Podziśnie, + Konstancja Gromadzka
2.2.3.1.2.1.1. Maria (B8) ur. ok. 1862, + Jan Kiełczewski (linia) [potomstwo]
2.2.3.1.2.1.2. Karol (B9) ur. 15.09.1864, właśc. maj. Podziśnie, + Stefania Józefa  Rzewuska,  ślub 9.06.1898, rozwód 1909
2.2.3.1.2.1.2.1. Maria (B15) ur. 28.03.1899, zm. 29.07.1944, + Tomasz Parczewski (maj. Czerwony Dwór) [potomstwo]
2.2.3.1.2.1.2.2. Zofia (B9) ur. 28.02.1900
2.2.3.1.2.1.3. Zofia Helena  (B10) ur. 1867, zm. 29.03.1939; + Witold  Józef Andrzej Fortunat Szachno (maj. Rundany) [potomstwo]
2.2.3.1.2.1.4. Helena Teresa (B11) ur. ok. 1867, + Bronisław Umiastowski (maj. Berdowszczyzna) [potomstwo]
2.2.3.1.2.1.5. Anna (B12) ur. 1873, zm. 14.09.1905 + Michał Wołłowicz (maj. Mściż),  ślub 20.06.1893  [potomstwo]
2.2.3.1.2.1.6. Izabella (Iza) (B13) ur. 18.09.1877, zm. 16.05.1901, pochowana na Rossie w Wilnie (słynny pomnik), panna
2.2.3.1.2.1.7. Józef (B14) ur. 1879, zm. 1941, + Anna Benisławska
2.2.3.1.2.1.7.1. Leon (B16) ur. 1906, zamordowany 26(27).06.1941 k. Teklinowa, kawaler
2.2.3.1.2.1.7.2. Zofia (B17) ur. 12.04.1908, zm. 2001, + Romuald Prewysz-Kwinto [potomstwo]
2.2.3.1.2.1.7.3. Janina (B18) ur. 19.02.1910, zm. 29.03.2008, + Julian Dutkiewicz [potomstwo]
2.2.3.1.2.1.7.4. Izabela (B19) ur. 27.07.1913, zm. 26.05.1991, + Zygmunt Ruszczyc, ślub 1942 [potomstwo]
2.2.3.1.3. Jerzy (B5) ur. 1785, właśc. maj. Podziśnie (100 dusz) [sędzia grodzki brasławski]
2.2.3.1.3.1. Ewelina (B5) ur. 13.12.1821, zm. 10.03.1907 [poch. Rossa], + Tadeusz Stachowski (1850-1910)
2.2.3.1.3.2. Maria (B5) ur. ok. 1824, + Marcin Łowejko (1850-1910)
2.2.3.2. córki: Judyta (B2a) ur. ok. 1740, + Stefan Dąbrowa; Antonina (B2a) ur. ok. 1770, + Stanisław Prewysz-Kwinto;
2.2.3.3.  Marianna (B2) ur. 1749, zm. 12.04.1786; + Kazimierz Kondratowicz
2.2.3.4. Anna (B2) ur. ok. 1750, + Stanisław Cielewicz
2.2.4. Piotr (B0) ur. ok. 1720, kupił Smulki
2.2.4.1. Tadeusz (A50) ur. ok. 1745; + Eleonora Wroczyńska; maj. Zielonowszczyzna [Salki], Smulki, Dębniaki
2.2.4.1.1.Ignacy (A91) ur. ok. 1800, zm. 16.04.1851; maj. Dębniaki,[komornik pow. brasł.]
2.2.4.1.1.1. Jerzy (A911) ur. ok. 1837
2.2.4.1.1.1.1. Ludwik (L1) ur. ok. 1875, + Bronisława Niewęgłowska; maj. Dębniaki
2.2.4.1.1.1.1.1. Ludwik (L2) ur. 25.12.1904, zm. 1977, + Agnieszka Serwińska; maj. Dębniaki i folw. Kiermielowszczyzna
2.2.4.1.1.1.1.1.1. Teresa (L4) ur. 28.01.1936, zm. 15.10.2009; + Stanisław Chylewski; [córki Małgorzata, Aldona Teresa]
2.2.4.1.1.1.1.1.2. Maria (L3) ur. 26.10.1934, + Michał Dembek [bezpot.]
2.2.4.1.1.1.1.2. Teresa (L1) ur. 15.10.1902, zm. 3.06.1981, + Franciszek Krompiewski [syn Zdzisław]
2.2.4.1.1.1.1.3. Zofia (L1) ur. 1.03.1907, zm. 28.02.1984; panna
2.2.4.1.1.1.1.4. Wanda(L1), panna
2.2.4.1.2. Waleryan (A92) ur. 1805, + Bogumiła Niewęgłowska (1807–11.07.1865)
2.2.4.1.2.1. Anna (A921) ur. 1827
2.2.4.1.2.2. Kazimierz (A922) ur. 1828
2.2.4.1.2.3. Ferdynand (A923) ur. 1826, + Malwina Klot (linia)

2.2.4.1.2.3.1  Maryanna Bogumiła(A923) ur. 24.09.1855
2.2.4.1.2.3.2. Maryanna (A923) ur. 12.02.1858
2.2.4.1.2.3.3. Józef Walerian (A923) ur. 29.04.1862, zm. 19(20).01.1915; +Apolonia Trojanowska

2.2.4.1.2.3.3.1.  Józefa Apolonia ur. 1.06.1894

2.2.4.1.2.3.3.2.  Łucja Marta ur. 19.06.1896


2.2.4.1.2.3.4. Ferdynand (A9231) ur. 1864,+ Teresa Jadwiga Lewandowska
2.2.4.1.2.3.4.1. Leonard (A9231) ur. 9.06.1893, zm. 17.06.1894

2.2.4.1.2.3.4.2. Aleksander (A9231)  ur. 6.06.1894, zm. 1941

2.2.4.1.2.3.4.2.1. Eugenia Teresa (A9231) ur. 12.06.1918, zm. 21.03.1977; +Tadeusz Górzycki

2.2.4.1.2.3.4.2.2. Olga Jadwiga (A9231) ur. 12.06.1918, zm. 8.11.1991; +Władysław Izdebski

2.2.4.1.2.3.4.2.3. Józefa (A9231) ur. 15.05.1920, zm. 8.07.1920

2.2.4.1.2.3.4.2.4. Ferdynand (A9331) ur. 11.01.1922, zm. 25.08.1922

2.2.4.1.2.3.4.2.1. Józef (A9231)   ur. 11.01.1922, zm. 6.04.1938

2.2.4.1.2.3.4.2.1. Wanda Franciszka (A9231) ur. 10.10.1924, zm. 16.09.2000; +Jan Jakubowski

2.2.4.1.2.4. Józef (A924) ur. 1840
2.2.4.1.2.5. Julian (A925) ur. 1841
2.2.4.1.2.6. Napoleon (A926) ur. 1842, + Paulina Klott
2.2.4.1.3. Konstancja (A93) ur. 1818
2.2.4.2. Michał (B0) ur. ok. 1755 
2.2.4.3. Eleonora Salmonowicz (B0) ur. ok. 1760; + Jan Januszkiewicz
2.2.4.4. Kazimierz (B0) ur. ok. 1765; przeniósł się na Białoruś
2.2.4.4.1. Aleksander (B0) ur. ok. 1790
2.3. Jan (1) ur. ok. 1685 [bezpotom.]
2.4. Piotr (1) ur. ok. 1685 [bezpotom.]
2.5. Benedykt Jerzy (D) ur. ok. 1690, przeprowadził się do woj. nowogródzkiego
2.5.1. Dominik (Dementy) (D1) ur. ok. 1715, właśc. folw. Horki i maj. Hrozów w woj. nowogródzkim; + Zofia N
2.5.1.1. Józef Jan (D2) ur. ok. 1730, właśc. dóbr Sawicz [kapitan pow. brasł.]
2.5.1.1.1. Hipolit (D8) ur. 20.02.1764; + Wiktoria z Czeczotów Hołubowa, ślub 23.10.1795
2.5.1.1.1.1. Teofila (D8) ur. 5.04.1797
2.5.1.2. NN córka (?)
2.5.1.3. Franciszek (D4) ur. ok. 1740, zm. 1792,  + (1) Anna Czeczotówna, + (2) Maryanna Tabortowska
2.5.1.3.1. Kajetan (D5) (a1) ur. ok. 1775, zm. 1832; sprzedał Hrozów; kupił i sprzedał folw. Darewo; kupił dobra w powiecie pińskim, + Eugenia Joanna Nielubowicz
2.5.1.3.1.1. Teodor Maksymilian (D9) ur. 18.03.1817 
2.5.1.3.1.2. Izydor Ezechiel (D10) ur. 23.09.1819 
2.5.1.3.1.3. Wiktor Władysław (D11) ur. 29.03.1821 
2.5.1.3.1.3.1. Benedykt (D111) ur. 9.03.1867
2.5.1.3.2. Ezechiel Dyzma Izydor Walerian (D6) (b1) ur. 8.09.1776, zm. 18.06.1861;  kupił w 1818  Remejkiszki; + (1) Teresa Balbina Klimaszewska, aktorka (adnullacione matrimonii), + (2) Konstancja Czyżówna (zm. po ślubie), + (3) Karolina Szostowicka
2.5.1.3.2.1. Edward Jan (D12) (a3) ur. 18.03.1821, zm. 23.06.1877, dziedziczy Remejkiszki, + Barbara Olga Marszycka (1826 – 1916)
2.5.1.3.2.1.1. Maria (D21) ur. 1848, zm. 1919, + inż. Kazimierz Benisławski (1830-1880), ślub 5.06.1875
2.5.1.3.2.1.1.1. Helena Benisławska (N1) ur. 1876, zm. 7.02.1899; + dr Stanisław Szczepański, ślub 1894
2.5.1.3.2.1.1.2. Adela Benisławska (N2) ur. 1.05.1877 w Tambowie, zm. 24.01.1932 r. [„na serce”] w Wilnie; + Ryszard Orłowski
2.5.1.3.2.1.1.1.1. Lech Władysław Orłowski(D25) ur. 28.08.1898, zm. 1982; + Irena Haaze (E1)
2.5.1.3.2.1.1.3. Artur Benisławski (N3) ur. 1878 w Tambowie; +(1) Nina Polikarpowna Zubowa, +(2) Natalia Szczepańska
2.5.1.3.2.1.1.4. Nestor Benisławski (N4) ur. 1780 w Tambowie, zm. 26.04.1888 w Warszawie
2.5.1.3.2.1.2. Ksawery Wiktoryn (D24) ur. 5.09.1851, zmarł w tymże roku
2.5.1.3.2.1.3. Augustyn Jan (D22) ur. 13.02.1865, zm. 30.01.1934, kawaler
2.5.1.3.2.1.4. Helena Michalina (D26) ur. 29.09.1860,
2.5.1.3.2.1.5. Adam Roch Albert (D20) ur. 16.08.1862, zm. 1942, dziedziczy Remejkiszki, + Józefa Arcisz, [bezdzietni]; adoptował Lecha (D25)
2.5.1.3.2.1.6. Władysław Jan (D27) ur. 9.07.1867
2.5.1.3.2.1.6.1.
Włodzimierz Salmanowicz (D27) ur. 6.05.1894
2.5.1.3.2.1.7. Józefa (D23) ur. 7.05.1872, + Ferdynand Mikołaj Haaze [potomstwo]
2.5.1.3.2.1.7.1. Halina Haaze (E2) ur. 28.05.1903
2.5.1.3.2.1.7.2.Irena Haaze (E1) ur. 22.06.1905, + Lech Orłowski-Salmonowicz (D25)
2.5.1.3.2.1.7.2.1. Alina Salmonowicz (E4) ur. 1929, + (1) Stanisław Masłowski, + (2) Krzysztof Szaszkiewicz; Edmonton CA;
2.5.1.3.2.1.7.3. Janina Haaze (E3) ur. 27.11.1909, zm. 9.01.1974; +(1) Wacław Korabiewicz, +(2) Andrzej Raciążek

2.5.1.3.2.2. Władysław Medard (D13) (b3) ur. 4.07.1822, zm. 13.05.1865, właśc. Raczuny, + Konstancja Benisławska (1841-1892)
2.5.1.3.2.2.1. Maria Karolina Anna Konstancja Tekla (D13a) ur. 11.09.1859, zm. 9.12.1862
2.5.1.3.2.2.2. Mieczysław (D19) ur. 19.10.1863, + Antonina Bohdanowicz; wyjechali 1900 do Brazylii (Parana)
2.5.1.3.2.2.2.1. Wanda (M1) ur. 1900 w Kurytybie (Brazylia), + Bohdan Pawłowicz [potomstwo]
2.5.1.3.2.2.2.2. Jadwiga (D19) ur. 1902 w Kurytybie, zm 1984
2.5,1,3,2,2,2,3. Janina (D19) ur. 1905 w Kurytybie
2.5.1.3.2.2.2.4 Iwon (D19) ur. 1908 w Kurytybie, zm. 1923 w Kurytybie
2.5.1.3.2.3. Karolina Konstancja (D14)(c3) ur. 16.11.1824, + Leon Zaleski [marszałkowicz]
2.5.1.3.3. Józef (D7) (a2) ur. 10.10.1782, miał dwie żony
2.5.1.3.3.1. Kazimierz Teofil(D15) ur. 14.05.1814, zm. 3.09.1867; +Aleksandra Rożewska
2.5.1.3.3.1.1. Antoni Jan (D151) ur. 29.08.1862, zm 27.10.1906; + Leokadia Biurzykowska
2.5.1.3.3.2. Walerian (D16), ur. 31.07.1804, zmarł w chłopięctwie
2.5.1.3.3.3. Piotr Konstanty (D17) ur. 15.01.1833
2.5.1.3.3.4. Wincenty Izydor (D18) ur. 10.04.1830, + Józefa Jasiukiewicz,
2.5.1.3.3.4.1. Antoni (D18) ur. 31.10.1859, zm. 14.06.1888, + Marianna Harasimowicz, ślub 6.06.1882
2.5.1.3.3.4.1.1. Antoni (D18) ur. 1.03.1886, zm. 16.07.1910 w Boston (USA); + Maria Laskowska
2.5.1.3.3.4.1.1.1. Antoni (D18) ur. 14.06.1907 w Boston,
2.5.1.3.3.4.1.2. Władysław (D18) ur. 1.11.1888, + Michalina Dobrodziej, ślub 6.08.1908 w Boston (USA)
2.5.1.3.3.4.1.2.1. Walter Salmonowicz ur. 12.04.1909 Boston, zm. 20.5.1979 Boston, + Dorothy Bradley
2.5.1.3.3.4.1.2.1.1. Walter J. Salmanowich ur. 3.07.1932, zm. 6.10.1990; +(1) Maureen Ryan [rozwód 1960], +(2) Cheryl Burris, +(3) Joann Mucciaccio
2.5.1.3.3.4.1.2.1.1.1. Scott Salman a1 ur. 18.10.1955, zm. 4.06.2015; + Jennifer Stapleton
2.5.1.3.3.4.1.2.1.1.1.1. Jordan Salmanowicz ur. 9.02.1979; + Józef Longever Jr., ślub 6.12.2014
2.5.1.3.3.4.1.2.1.1.1.2. Brian Salman ur. 7.04.1983,
2.5.1.3.3.4.1.2.1.1.2. Fred Salmanowich b1 ur. 19.07.1958, zm. 20.05.1975
2.5.1.3.3.4.1.2.1.1.3. Randy Salmanowich c1 ur. 11.05.1961; + Nancy O’Rourke
2.5.1.3.3.4.1.2.1.1.3.1. Mari Salmanowich ur. 4.01.2001
2.5.1.3.3.4.1.2.1.1.3.2. Kevin Salmanowich ur. 11.07.2005
2.5.1.3.3.4.1.2.1.1.4. Danielle Salmanowich a2 ur. 19.11.1976; + Rob Reposa
2.5.1.3.3.4.1.2.1.2. Dorothy Salman ur. 1933; + Mickey White (potomstwo)
2.5.1.3.3.4.1.2.1.3. Robert Salman ur. 19.07.1934, zm. 15.01.1996; + Maria NN
2.5.1.3.3.4.1.2.1.3.1. Robert Salman ur. ?; + Debbie NN
2.5.1.3.3.4.1.2.1.3.1.1. Adam Salman ur. ?
2.5.1.3.3.4.1.2.1.3.1.2. Ian Salman ur. ?
2.5.1.3.3.4.1.2.2. Mary Salmonowicz ur. 1.05.1912 Boston, zm. 18.05.1997, + Walter McCarthy
2.5.1.3.3.4.1.2.3. Stephen Salmonowicz ur. 29.12.1917 Boston, zm. 1962 Boston
2.5.1.3.3.4.1.2.4. Blanche Salmonowicz ur. 13.12.1920 Boston, zm. 1992, + Charles Boles
2.5.1.3.3.4.1.2.5. John Salmonowicz ur. 20.09.1923 Boston, zm. 20.03.2004 Boston
2.5.1.3.3.4.1.2.6. Genevieve Salmonowicz ur. 7.02.1929 Boston, zm. 14.04.1996 Wareham, MA
2.6.1.3.4. Metchylda (D4) + Walerian Kiersnowski [łowczyc], ślub 28.05.1797 w Izwa
2.6.1.3.5. Teofila (D4) +(1) NN Turski; +(2) Tadeusz Antoni Czeczott
2.6.1.3.6. Regina (D4) + Józef Kieniewicz
2.6.1.3.7. córki: Beata, Julia, Franciszka
3. Jakub (2) h. Korczak ur. ok. 1645; właśc. połowy maj. Achremowce, od króla Jana Kazimierza otrzymuje 1664 dobra Luszniewo, kupuje 1677 dobra Hryszkowszczyzna; +(1) Dorota Korff, +(2) Stanisławowa Mirowska
3.1. Gedeon Kazimierz Salamonowicz (K) ur. ok. 1680, +(1) Eufrozyna Wawrzecka, +(2) Teresa Rutowicz
3.1.1. Michał Salamonowicz (K1) (a2) ur. ok. 1725
3.1.1.1. Felicjan Salamonowicz (K2) ur. ok. 1765, zm. 29.04.1846 w Krasnogórce; + Salomea Małachowska, ślub 1793
3.1.1.1.1. Antoni Salmonowicz(K2) ur. 1795, zm. 6.07.1797
3.1.1.1.2. Antonina Małgorzata Salmonowicz (K2) ur. 27.05.1798
3.1.1.1.3. Elżbieta Urszula Salomonowicz (K2) ur. 15.07.1800
3.1.1.1.4. Piotr Onufry Salomonowicz (K3) ur. 1.02.1803
3.1.1.1.4.1. Piotr Ignacy Salmonowicz (K5) ur. 1833, zm. 21.06.1898 (Powązki), + Emilia Budzyńska
3.1.1.1.4.1.1. Stefan Onufry Konstanty (K51) ur. 26.12.1864, +Emilia Maksimowska
3.1.1.1.4.1.2. Walerian Salmonowicz (K6) ur. ok. 1867
3.1.1.1.4.1.3. Józef Salmonowicz (K7) ur. ok. 1872
3.1.1.1.4.1.3.1. Em(ilia) Salmonowicz (K7)
3.1.1.1.4.1.4. Modest Salmonowicz (K8) ur. ok. 1870, zm. 13.07.1929; + Helena Jaksa-Bykowska
3.1.1.1.4.1.4.1. Piotr Salmonowicz (K8) ur. 1903, zm. 22.09.1952; + Maria Ivanow, ślub 11.10.1924
3.1.1.1.4.1.6. Maria Salmonowicz (K9) ur. 1877, zm. 14.02.1920; + Stanisław Filipowski, inż. arch.
3.1.1.1.4.1.6. Waleria Julia Salmonowicz (K5) ur. 1879, zm. 11.11.1944 r.; + Michał Downarowicz, lek. wet.; ślub 2.06.1903
3.1.1.1.5. Jan Salmonowicz(K5) ur. 28.06.1805, zm. 8.08.1816
3.1.1.1.6. Aniela Rachela Salmonowicz (K2) ur. 13.02.1809
3.1.1.1.7. Józefa Anna Salmonowicz(K5) ur. 1.04.1911
3.1.1.1.8. Rachela Helena Salmonowicz (K2) ur. 1.08.1813, zm. 13.09.1816
3.1.1.1.9. Stanisław Salmonowicz (K4) ur. 14.05.1816
3.1.1.1.9.1. Feliks Salmonowicz (K4) ur. 1841; + Felicja Zytlińska, ślub 12.11.1871
3.1.1.1.9.1.1. Melania (K4) ur. 1.12.1872
3.1.1.1.10. Karolina Salmonowicz (K2) ur. 20.12.1818
3.1.1.1.11. Maryanna Felicjana Salmonowicz (K2) ur. 14.01.1821

==============================================================================================

Spis źródeł

[WiS] – Witold Salmonowicz, Olsztyn, ul. Kołobrzeska 13H m. 101 e-mail: nomlas@wp.pl [archiwum prywatne]

[Wyp1] – Wypis z Ksiąg Szlacheckich Gubernii Littko-Wileńskiey Wywodu Familiii Urodzonych Salmonowiczów Herbu Szaszor

z dnia 4.12.1929 r.

[Wyp2] – Wywód szlachecki Familij Salmonowiczów

[WypB] – Wypis z Ksiąg Szlacheckich Gubernii Littko-Wileńskiey Wywodu Familii Urodzonych Salmonowiczów Herbu Szaszor

z dnia 20.09.1829 r.

[WywD]- Wywód Familii Urodzonych Salmonowiczów herbu Szaszor z dnia 8.06.1835 r.

[WywW]- Wywód Familii Urodzonych Salmonowiczów herbu własnego

[Sul] – Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod redakcją Filipa Sulimierskiego

[Vol] – Volumina Legum; Inwentarz osobowy do tomów I-IX Volumina Legum, Warszawa 2007, opr. Marek Woliński

[Nies] – Herbarz Kacpra Niesieckiego, wyd. Bobrowicza, Lipsk 1839-1845

[Aft] – Roman Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach RP, Ossolineum Wrocław 1991-1997

[StS] – prof. Stanisław Salmonowicz (szkic o rodzinie, inne)

[Pocz] – Jan Poczobut-Odlanicki, Pamiętnik 1640-1684, Warszawa 1877

[Jank] – Czesław Jankowski, Powiat oszmiański, Petersburg 1896

[Bon] – Adam Boniecki, Poczet rodów w Wielkim Księstwie Litewskim w XV i XVI w.

[Dun] – J. S. Dunin-Borkowski, Spis nazwisk szlachty polskiej, Lwów 1887

[Zych] – T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, Poznań 1879-1908

[Estr] – Karol Estreicher, Bibliografia polska

[Rad] – Maria Radecka, Notatnik genealogiczny (ksero u [WiS])

[KR] – „Księgi rodowodowe” rodu Salmonowiczów h. Szaszor (kopie u [WiS] szt. 3)

[ArJa] – Arkadiusz Janicki, Studenci polscy na Politechnice Ryskiej w latach 1862-1918, T II: Album Academicum Polonorum

[Enc] – Encyklopedia Popularna PWN, 2006

[Puz] – Gabrjela z Güntherów Puzynina, W Wilnie i w dworach litewskich 1815-1843, Wilno 1928

[PES] – Polska Encyklopedia Szlachecka, Warszawa 1938

[Hed] – Hedemann Otto, Dzisna i Druja magdeburskie miasta, Wilno 1934; Historia powiatu brasławskiego, Wilno 1930

[Man] – Manteuffel baron Gustaw, Inflanty polskie, Poznań 1879

[Bal] – Michał Baliński, Starożytna Polska, Warszawa 1846

[JaS] – Janusz Salmonowicz, Elbląg, archiwum prywatne (w posiadaniu [WiS])

[MeL] – Metryki Litewskie

[LuS] – Ludwik Salmonowicz, Wrocław, archiwum prywatne

[Jot] – Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 r. T. 1. Dekanat Brasław. Oprac. mgr Krzysztof Jodczyk, Białystok 2009

[Mar] – Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku T. 2. Dekanat Mińsk. Oprac. Maroszek Józef, Białystok 2009

[Nar] – Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 r. T. 3. Dekanat Olwita. Oprac. Tomasz Naruszewicz, Bakałarzewo 2009

Internet, w tym rosyjski, białoruski, ukraiński