Wykaz

Wykaz osób o nazwisku Salmonowicz, znalezionych we wszelkich możliwych źródłach
(w kolejności alfabetycznej imienia)

 

Alexander Salmonowicz
Figuruje obok Mikołaja Chmielnickiego w „Akta Wileńskiej Komisji do spraw rozbioru i wydania starych akt za rok 1886”
źródło: Internet

Anna Salmonowicz-Chełmińska
córka Władysława [patrz↓]; dziennikarka; żona Czesława Chełmińskiego; matka Bohdana Jana Chełmińskiego ur. 27.12.1950 r. w Warszawie; ppor.; mgr. inż. chemika; mgr. prawa; brydżysty;
źródło: Internet

Anna Salmonowicz, rodzice: Robert i Elżbieta, zamieszk.: 71-125 Szczecin, ul. Witkiewicza 56 A/5

Anna Salmonowicz
1908 r., zm. 1994 r.; mąż Rafał Garncarek (1913-1974); ich syn Rafał ur. 11.01.1940
źródło: genealogia potomków Sejmu Wielkiego

Agnieszka Kinga Salmonowicz
Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Salmonowicz, ul. Słoneczne Wzgórze 17, 71-810 Szczecin, tel. 665-45-19-84,
źródło: Internet

Agnieszka Salmonowicz
– prac.: Urząd Miasta Szczecin, Referat ds. Realizacji Roszczeń, tel. 914245537
źródło: Internet

Bronisław Salmo(a)nowicz
ur. w 1900 r.; ojciec Józef; żołnierz AK (?); przebywał w Łagrze nr 270 Borowicze (do 22.02.1946 r.); potem – w Warszawie(?)
źródło: Internet – Ośrodek Karta;   http://www.memo.ru/history/POLAcy/vved/borow2.htm

Bazyli Salmonowicz
– Ksiądz (zakonnik?), brał udział w Spisku Wileńskim przed Powstaniem Kościuszkowskim. Brał udział w naradach uczestników Spisku, które odbywały się w sierpniu 1793 r. w Chojnikach (maj. własność Karola Prozora). Aresztowany przed wybuchem Insurekcji na podstawie denuncjacji. Prawdopodobnie na prośbę biskupa Jana N. Kossakowskiego (1755-1805) nie stracony, lecz zaliczony do 2. kategorii (spośród 11.) skazanych na zsyłkę – wyrokiem ostatecznym Komisji Śledczej w Smoleńsku (powołanej 19(30).04.1794 r.) z dnia 20.06.(1.07.)1795 r. 2. kategoria obejmowała tych, „którzy złamali przysięgę, ale nie brali osobistego udziału w powstaniu” – z karą wysłania do miast gubernii tobolskiej, irkuckiej, namiestnictwa archangielskiego i obwodu ustiu-skiego.

źródło: Mościcki Henryk, Dzieje porozbiorowe Litwy i Rusi, t. I, Wilno, brw, rozdz. 4, str. 295-7. Tamże: str. 396: „29.11.(10.12.)1796 r. ukaz cara Pawła I, na mocy którego wszyscy zesłańcy zostali zwolnieni i wrócili do kraju”
– W. Masiarz, Dzieje kościoła w Tobolsku (1847–1922), „Przegląd Powszechny”, nr 10/1998:

„… Od początku zsyłek, czyli od XVIII wieku wśród Polaków w tobolskiej guberni można było spotkać także księży katolickich. Byli tam m.in. ks. ks. Kulikowski, Salmonowicz, Jozafat Ochocki czy kapucyn o. Elizeusz Głębocki, zwany na Syberii Ojcem Pocieszycielem. …”

– wieś Wołkołata – kościół katolicki p.w. Św. Jana Chrzciciela. W l. 1798-1802 – proboszcz ks. Bazyli SALMONOWICZ.
Po rozbiorach Rzeczpospolitej i przyłączeniu tych ziem do Rosji, miasteczko Wołkołata zmienia kolejnych właścicieli, stając się jednocześnie w nowej diecezji mińskiej beneficjum dla kanoników i pracowników katedry. Wtedy to tzw. „intraty proboszczowskie” przeznaczono na utrzy-manie wikarych katedralnych. Stan materialny parafii nie był jednak zachwycający skoro w 1802 r. napisano: „Teraźniejszy rządca gorliwie czuje około reperacji tego kościoła nader opuszczonego, równie i plebani spustoszonej.”

Wołkołata, mtko skarbowe, pow. wilejski, gm. Wołkołata (68 w. od Wilejki). W 1794 r. Ksawerego Zienkowicza, potem Brzostowskich, Oskierków, Szyszków. Kościól p.w. św. Jana Chrzciciela. [Sul]           Powiat wilejski – powiat w woj. wileńskim II RP. Jego siedzibą było miasto Wilejka. 7 listopada 1920 r. z powia-tu wyłączono gminy: Łuczaj, Norzyca, Porpliszcze, Parafjanowo, Wołkołata, Duniłowicze, Mańkowicze, Miadzioł, Zaśno i Budsław do nowoutworzonego powia-tu duniłowickiego. Początkowo powiat znajdował się w województwie nowogródzkim,  13 kwietnia 1922 r. został przyłączony do Ziemi Wileńskiej przemiano-wanej 20 stycznia 1926 r. na województwo wileńskie. Wcześniej powiat guberni wileńskiej, utworzony w 1795 r.

 

Barbara Salmonowicz
„SAGA” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Szczecin, al. Wyzwolenia 44,
źródło: Internet

 

Czesław Salmonowicz
ur.  ok. 1915 r.; żona Helena (nieco młodsza od męża, zmarła w latach 60-tych na raka); pochodzili “ze wschodu”; bezdzietni – adoptowali dziewczynkę Teresę; był ogrodnikiem (nazywano go „wczasowym”, bo dostarczał warzywa do FWP); mieszkali w małym domku przy szklarniach; w 2011 r. przebywał wraz z córką w Domu Pomocy Społecznej w ??
źródło: informacja od Zbigniewa Rejbo, Ustronie Morskie

 

Elżbieta Salmonowicz
lat 43, żona Józefa, szeregowca WP; wywieziona w 1940 r. do: Bako-Rudnik (?), poczta Gieorgiewka, rej. Żarminski, obwód Semipałatyńsk

 

Emilja Salmonowiczowa przyjechała do Wilna i zatrzymała się w Hotelu Europejskim [Kurier Wileński nr 20 z 24.06.1911 r.]

Emilia Salmonowicz
zmarła 3 XII 1920 r.    [Nekrologi Warszawskie]

 

Franciszek Salmanowicz
lat 27, syn Kazimierza, kawaler; mieszkał w pow. dzisieńskim   [ur. ok.1815 r.]
źródło: dok. LVIA F 391-6-1131 „Księga Szlachty Powiatu Dzisieńskiego. R. 1843. II okręg. – poz. 1491

 

Gerson Salmonowicz

(…) lat 20, dnia 17 VII 1872 r. wypłynął na statku „Fairy” z portu w Hamburgu do Nowego Jorku przez Liverpool.
źródło: Internet [patrz: „Hamburger Passenger List 1872”, film C, str. 540]    
G. Salmonowiczówna
uczennica Gimnazjum Państwowego im. Jana Śniadeckiego w Oszmianie w roku 1926
źródło: Internet: http://memory.loc.gov/service/mss/pldec/011/0377.gif

 

Harriet Salmonowicz
ur. 30.V.1903 r., zm. XII 1983 r.; mieszkała w Detroit (Mich., USA), tam pochowana; siostra Josepha Georga ↓ Salmonowicza
źródło: Internet

 

Halina Salmonowicz
adres: Warszawa, ul. Barska
źródło: Internet (książka telefoniczna)

 

Henryk Salmonowicz
ur. 4 V 1954 r.; zamieszkały w Szczecinie; prof. dr hab.; doktorat w 1988 r., habilitacja w 2000 r. (oba na Uniwers. Szczec); zatrudniony w Akademii Morskiej w Szczecinie (dyrektor Instytutu Zarządzania Transportem); dzieci: Adrianna, Konrad (mgr); odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (MP z dnia 15.01.2008 r.); zalogowany na „Ród Salmonowiczów” na portalu „Nasza klasa”
źródło: Internet

Ignacy Salmonowicz
ur. w 1905 r., syn Bolesława; żołnierz AK(?); aresztowany w 1944 r. w Wilnie; więziony w Wilnie (Łukiszki?) do 22.02.1945 r.;
od 2.03.1945 r. łagier Stalino – podobóz 9, obozu 240, okręg doniecki, Ukraina
źródło: Internet – Ośrodek Karta

 

Igor Salmonowicz
Szlachcic, gub. mińska, pow. lepelski. Zesłany za przestępstwo polityczne. (LVIA F. 378-320 [1866 r.] s. 21)

 

Józefa Salmonowicz
ur. 1859(±1) r.; 30.06.1873 r. otrzymała promocję do 2. klasy gimnazjum żeńskiego w Siedlcach
źródło: „Głos Podlasia” Tygodnik Społeczno-Literacki, Rok II, Nr 41, Siedlce, dnia 9 grudnia 1911 r.

 

Jadwiga Salmonowicz

Szczecin. W IX 2000 wymyśliła (nagrodzone) hasło reklamowe dla „Węglobud” Szczecin: „Gdy ci idzie jak po grudzie Rób zakupy w Węglobudzie”
> par. pw. św. Mikołaja w Szczecinie – 1 IV 2013 – intencje mszalne: 12:30 ++ Jadwiga i Jan Salmonowicz
źródło: Internet

 

Joseph George [Józef Jerzy] Salmonowicz
ur. 14.XII.1908 w Detroit, mieszkał w Massachuttes, zm. 29.VII.2000 w Lexington, tam pochowany; syn Henry’ego [Henryka] Salmonowicza i Charlotte [Karoliny] Kaweckiej {ślub Henryka Salmonowicza i Karoliny Kaweckiej (córki Józefa i Katarzyny) odbył się w latach 1897-1903 w Izbicy (dziś – Izbica Kujawska)}; żona J.G.: Helen Loretta O’Kroy (21 IX 1910 – 13 VII 1995), córka Teofila i Anny; dzieci: córki: Kathleen Mary Salmonowicz (28 II 1944 – 6 XII 1977), Sharon Ann, Mary,  synowie: Joseph jr., Charles, Philip, Mark, Jim

helen joseph
źródło: Internet

Joanna Salmonowicz
Szczecin, ul. Bolesława Śmiałego

źródło: Internet (książka telefoniczna)

Joanna Salmonowicz (+ Józef ↓ ? )
ur. 12.06.1936 r., zm. 18.11.1988 r., pochowana: Wrocław, cm. Grabiszyn (oznaczenie grobu 6G/50); Naczelnik Wydziału Mostów DODP Wrocław (w l. 80-tych XX w.); była wyjątkowym specjalistą w temacie projektowania, budowy i utrzymania obiektów mostowych

źródło: Internet

Jan Salmonowicz

od 12.2007 r. aplikant w Kancelarii Notarialnej w Warszawie; rzeczoznawca branży „prawo i windykacja”; zamieszkały: Piaseczno-Józefów, ul. Alaski 11m 10, woj. mazowieckie

źródło: Internet

Jerzy Salmonowicz = prawdopodobnie por. Jarosław Kazimierz Salmonowicz – patrz: Lista Krzystka ↓
Nawigator (?) mechanik w 301 Dywizjonie Bombowym (polski dywizjon, stacjonował w Hamswell – Anglia)

patrz: zdjęcie http://www.geocities.com/skrzydla/301/pics/1586_PolishFlightC.jpg

„The 301 Squadron Picture Gallery”
Navigarors of the Polish Flight „C” at 13 Mitial Training Wing (probably Torquay) in April 1943

siedzą od lewej: Bolesław Korna, Zbigniew Brzeziński, Witold Horbik, Franciszek Wesołowski (liaison), Leon Piekarski (later KAS in 305 Squd) i Tomasz Wilczewski
stoją od lewej: Antoni Zagórski, Franciszek Omylak (later KIA in 1586 Flight), Franciszek Rybicki, Mieczysław Sawicki, Mieczysław Pruszyński, Zbigniew Groszek i Stanisław Wujastyk
stoją (2. rząd) od lewej: Jerzy Salmonowicz, Zenon Szwarnowiecki (later KAS in 305 Squd.), Jan Abczyński, Eugeniusz Prusiecki

> na stronie internetowej: 301.dyon.pl   są wymienione nazwiska:
Abczyński Jan – nawigator
Groszek Zbigniew – nawigator
Omylak Franciszek – nawigator 1586
Wesołowski Franciszek – nawigator
Zagórski Antoni – nawigator
Sawicki ale Stefan – nawigator

stefan
źródło: Internet

Jarosław Salmonowicz (II) = Stefan ↓ ??
ppor. Jarosław Salmonowicz (z 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich) – dowódca plutonu ckm w 6. dywizjonie kawalerii 6. Lwowskiej Dywizji Piechoty; dywizjon sformowano we IX 1941 r. w Trockoje (ZSRR); na bazie dywizjonu odtworzono 16.01.1942
1. Pułk Ułanów Krechowieckich, który wszedł w skład 2. Brygady Czołgów; walczył pod Ankoną, na Linii Gotów, zdobywał Bolonię; rozformowany w 1947 r.
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/6_Dywizjon_Kawalerii

Jerzy Salmonowicz
major, zastępca dowódcy Pułku Zapasowego „Kraśnik” Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, w 1939 r.
źródło: Wikipedia

s. Janina Salmonowicz
wraz z ks. Janem Kasiukiewiczem podjęła się trudu zorganizowania nauczania religii w szkołach polskich i rosyjskich Archi-diecezji Wileńskiej na początku lat 90. XX w.
źródło: http://www.tygodnik.lt/201022/bliska4.html

Jerzy Salmonowicz
żona Maria Łukaszewicz; córka Jadwiga Salmonowicz (mąż Antoni Kowalski)
źródło: www.flet.site90.com/FletJerzy_Salmonowiczinf,10.html

Józef Salmonowicz [być może mąż Joanny (+) ↑]
ur. 24.04.1926 r. w Mianocicach (gm. Książ Wielki. pow. Miechów); ojciec Antoni, matka Anna; od 28.08.1945 do 31.03.1955 pracownik cywilny Urzędu Bezpieczeństwa: 1945-50 w różnych miastach woj. wrocławskiego, 1950-55 w Woj. UB Wrocław; Awanse: plutonowy 22.VII.1946; chorąży 20.XII.1946; podporucznik 22 VII 1950; porucznik 1951.                                                                                 źródło: Internet

 

Józef Salmanowicz s. Kazimierza
zm. 1906 r.; areszt: 1944 Litwa; więzienie: 1944 – 5.02.1945 Wilno; poprawczy obóz pracy: 02.1945 – ?? Stalinogorsk k. Moskwy
źródło:

Józef Salmanowicz
żona Helena Bartoszewicz; syn Aleksander, ur. 1906 r., mieszkał w Wilnie w parafii św. Rafała; ślub z Teresą Urlik (ur. 1907) 7.5.1929 r.
źródło: metryka ślubu Aleksandra w arch. [WiS]

Józef Salmonowicz
zm. 25.02.1911 r. w wieku 63 lat; pochowany na Cmentarzu Bernardyńskim w Wilnie [ur. 1848 r.±1]

źródło: Wykaz pochowanych na Cmentarzu Bernardyńskim w Wilnie

Kostek Salmonowicz     [Konstanty?]
„pomieszczik” [ziemianin], gub. kowieńska, Dynaburg. Podejrzewany o udział w powstaniu 1863 r.
źródło: dok: LVIA F. 378-60 (1865 r.) s. 1-33

 

Lidia Salmonowicz
Nauczycielka w Zespole Szkół Publicznych w Józefosławiu, gmina Piaseczno
źródło: Internet

Maria Salmonowicz
patrz: Lista dzieci i młodzieży Kresów Polski, deportowanych do ZSRR, po czym do Indii: wg stanu z dnia 15 XI 1943 r.
źródło: Internet

Maciej Salmonowicz (syn Sławomira↓)
w l. 1995-2000 ukończył Uniwersytet Warszawski; kierunek: bankowość, finanse; mgr; ślub z Magdaleną Pawlak dnia 5.VI.2004 w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku; od 03.2009 pracuje w firmie GlaxoSmithKline; żona – dyrektor płockiego oddziału AP Edukacji w Płocku; zawodnik-triathlonista w: Płockie Towarzystwo Triathlonu „DELTA” w Płocku (od 2010 r.)
źródło: Internet

Marianna Salmonowicz
ur. w 1858 r. w Nowym Dworze Mazowieckim (nr aktu urodzenia: 51 – z 1858 r.)
źródło: Internet

Małgorzata Salmonowicz
wiek: ok. 40-44 lata; mieszka: Derby, Derbyshire, DE 23 (Wielka Brytania)
źródło: Internet

Mark Salmonowicz
1118 N. Blair Ave. Royal Oak, MI 48067-1434 tel. (248) 766-6285 (cell) e=mail: mark@salmonowicz.com
źródło: Internet

 

Michael Salmonowicz
Chicago; badacz, pisarz, doktorant

źródło: Internet

Paweł Salmonowicz
Supply Chain Manager w Mc Cambridge (North) Blackburn w Szczecinie (od 02.2007); Cukiernia Mistrza Jana Sp. z o.o. od lipca 2007 r. należy do irlandzkiego holdingu MC CAMBRIDGE GROUP; wykształcenie: Akademia Morska w Szczecinie (1998-2003); Politechnika Szczecińska (2003-2004); Uniwersytet Szczeciński (2007-2008)
źródło: Internet  

Philip P. Salmonowicz
Fr. [ksiądz] w St. Francis de Sales Parish in Norton Shores, Michigan
źródło: Internet  

N Salmonowicz
był funcjonariuszem Mińskiej Komisji Śledczej w Zajnowie [MKS powołana przez Murawiowa po powstaniu 1831 r.]
Zajnów, dobra, pow. dzisieński, gm. Woropańszczyzna, par. Ikaźń; do 1789 r. własność Platerów, potem Mirskich [Sul]
źródło: Stanisław Dangel, Rok 1931 w Mińszczyźnie, Warszawa 1925

Piotr Salmonowicz
jest sądzony w 1831 r. wraz z grupą uczestników organizacji powstańczej z ramienia Rządu Narodowego; grupa wymieniana jest również jako uczestnicy powstania Dziśnieńsko-Brasławskiego

źródło: O. Hedemann, Historia powiatu brasławskiego

Piotr Salmonowicz
organizator powstania 1863 r. w powiecie brasławskim; brał udział w tajnym zebraniu dnia 1 IV 1863 r. w Meysztach, wraz z Meysztowiczem, Jelskim, Pizanim, Biegańskim i innymi.
[jest domniemanie, że obaj ww. Piotrowie to ta sama osoba]
źródło: [StS], Internet

 

Przemysław Salmonowicz
student; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; egzaminy wstępne zdał w 2005 r.
źródło: Internet

 

Piotr Salmonowicz s. Aleksandra
w 1893 r. mieszkał w Petersburgu przy ul. Anglijskaja nabierieżnaja 20
źródło: Księga adresowa Petersburga na 1893 r.

Piotr Salmonowicz
W 1938 r. mieszkał w Warszawie, ul. Smolna 22
źródło: Internet – ksiega adresowa m. Warszawy

Rafał (Rafael) Salmonowicz
zapis w: Directorium offici divini et missarum Archi-Dioecesis Mohileviensis Anno MDCCCXX : Salmonowicz Raph:
Paroch: Birżen:
[Salmonowicz Rafał-Rafael, proboszcz birżański; 1820 r.]
źródło: Internet

 

Rafał Salmonowicz
FIRMA: AGENT UBEZPIECZENIOWY, ul. Bernardyńska 9 lok. 71 02-904 Warszawa
źródło: Internet

Rozalja Salmonowiczowa przyjechała do Wilna, zamieszkała w Hotelu Bristol
źródło: Kurier Wileński nr 37(87?) z 20.04.1911 r.

Ryszard Salmonowicz
wiek: ok. 50-54 lat; mieszka: Derby, Derbyshire, DE23 (Wielka Brytania); mieszka razem z Tomaszem Salmonowiczem ↓(brat?) i Małgorzatą Salmonowicz wiek 40-44 (żona?)
źródło: Internet

 

Ryszard Salmonowicz
Firma (jednoosobowa, od 1995 r.): USŁUGI LEŚNE, Różańsko 73A/3, 74-311 Dębno, pow. myśliborski, woj. zach.-pom.
źródło: Internet

 

Salmonowicz NN
był mężem Marii z d. Iwanow   [w 1942 r.]
źródło: Internet

 

Salmonowicz NN
zamieszczony w aktach: Archiwum Państwowe w Poznaniu. 53/927/o/45 Akta dotyczące sprawy honorowej Salmonowicz c/a kapitan Chomicz, 1928-1928, teczka luzów.   [prawdopodobnie Stefan Chomicz, w 1938 r. dowódca 5. p.uł.
źródło: Internet – www.poznan.ap.gov.pl

Salmonowicz NN
Reprezentant Polski w siatkówce(?) – niedługo przed II wojną światową – razem z Hebdą [Józef (1906-1975), tenisista]
patrz: Danuta Waszczuk-Kamieniecka, Brześć, niezapomniane miasto, Londyn 1997 str. 139 :
wycinek

„Świt” – teatr-kinoteatr w Brześciu n/Bugiem. [ Zdzisław Salamonowicz jako młody aktor pięknie śpiewał w operetkach, które wystawiano w kinoteatrze „Świt” w Brześciu n/Bugiem ]
źródło: Internet

 

Sabina Salmonowicz

wpisała się do internetowej księgi kondolencyjnej UM w Szczecinie (po katastrofie 2010 r. w Smoleńsku)
źródło: Internet

Sławomir Salmonowicz (ojciec Macieja↑)
masażysta piłkarzy Klubu Sportowego „Wisła” Płock; odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi – na wniosek wojewody mazowieckiego – „za zasługi w działalności na rzecz kultury fizycznej i sportu” (M.P. z dnia 31.08.2004 r.)                                         źródło: Internet

 

Stefan Salmonowicz = Jarosław (II) ↑ ??
podporucznik, dowódca 1. plutonu III szwadronu 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera, stacjonującego w Bydgoszczy (w koszarach przy ulicy Szubińskiej);
Obsada personalna pułku w 1939 r. – 16. Pułk Ułanów Wielkopolskich – III szwadron:   Dowódca szwadronu – rotmistrz Stanisław Mikosz;
szef szwadronu – wachmistrz Michał Ogór; dowódcy plutonów – ppor. Stefan Salmonowicz, ppor. Stanisław Feldman, ppor. Bogdan Skrzydlewski
źródło: Internet

 

Sylwia Salmanowicz
sędzia kynologiczny(?), hodowca psów rasowych – dobermanów; ul. Jaskółcza 4/8 65-465 Zielona Góra
żródło: Internet

Tomasz Salmonowicz
Brał udział w „Obchody rocznicy powstania listopadowego w Petersburgu w 1847 r.”. Razem z nim byli m.in. Jan Łoś, Julian Świda, Eugeniusz Narbut, Aleksander Oskierko.     [Aleksander Oskierka vel Oskierko (1830-1911). Ukończył Uniwersytet w Petersburgu]

żródło: Internet  

 

Tomasz Salmonowicz
wiek: ok. 50-54 lat; mieszka: Derby, Derbyshire, DE23 (Wielka Brytania) – brat(?) Ryszarda ↑
żródło: Internet

Wojciech Salmonowicz
Członek Rady Samorządu Uczniowskiego I L.O. w Szczecinku w roku szkolnym 2006/7; uczeń kl. IID2, zajął II miejsce w Po-wiatowym Konkursie Przyrodniczym „Las i jego mieszkańcy” w r. szk. 2007/2008
źródło: Internet

Witold Salmonowicz
bokser; brał udział m.in. w 44. Mistrzostwach Polski w Boksie, Łódź 11-18.III.1973 r.; przegrał przez TKO w 1/8 finału

źródło: Internet

Władysław Kazimierz Salmonowicz
sędzia śledczy sądu okręgowego w Częstochowie z siedziba w Wieluniu – przeniesiony do okręgu sądu okręgowego w Kaliszu dnia 1.04.1921 r. [Dz. Urzęd. Min. Sprawiedliwości nr 13 z dn. 1.07.1921]; sędzia śledczy sądu okręgowego w Lublinie – dn. 9.08.1922 r. przeniesiony na takież stanowisko do sądu okręgowego w Kaliszu
źródło: Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości nr 17 z dnia 1.09.1922 r.

Władysław Salmonowicz
przedwojenny sędzia i adwokat; ojciec Anny Salmonowicz-Chełmińskiej [patrz ↑]; sędzia powiatowy w Gnieźnie, mianowany 22.10.1926 r. sędzią sądu okręgowego w Gnieźnie [Dz. Urz. Min. Spraw. nr 23 z 1.12.1926 r.]; sędzia okręgowy w Bydgoszczy „zwolnio-ny na skutek podania” dn. 23.11.1931 r. [Dz. Urz. Min. Spraw. nr 1 z 15.01.1932 r.]; w 1932 r. mieszkał: Siedlce, ul. Florjańska 2; był syn-dykiem tymczasowym masy upadłości spółki L. Glücksberg w Siedlcach
źródło: Internet

Władysław Salmonowicz
ukończył w 1851 r. I Gimnazjum Wileńskie
źródło: Internet – Absolwenci gimnazjów wileńskich z lat 1785-1903

Władysław Salmonowicz
Zamieszczony w: Archiwum Państwowe w Poznaniu   Seria: Dział Prawny 52/918/O/3160 Repertoria orzeczeń odszkodo-wawczych 1945-1950:   Salmonowicz Władysław   172 – 17112

Razem z powyższym występują:
Aniela Sal(o)monowicz     197 – 19611
Ignacy Sal(o)monowicz    205 – 20362
źródło: Internet

Wiesław Salmonowicz
mgr inż.; prac.: Zakład Łączności i Cybernetyki Morskiej w: Akademia Morska w Szczecinie; syn Symforiana [ur. 22.08.1909 r. w Papiszkach, zm. 4.07.2001] i Jadwigi; wnuk Stanisława i Karoliny; syn Wiesława: Paweł
źródło: Internet

Walerian Salmonowicz s. Kajetana
szlachcic,
w 1917 r. mieszkał w Moskwie, B.[ulwar] Trubnyj 17, tel. 273-75
źródło: Książka tele-adresowa, Moskwa, 1917

Wiktor Salmanowicz s. Zygmunta i Walentyny (c. Bazylego), ur. 1923 r. w Dźwińsku, mieszkał w Madona (niegdyś Birże Inflanckie); 22.06.1941 r. wstąpił jako ochotnik do wojska; służył w 123. gwardyjskim pułku strzeleckim w składzie 43. Gwar-dyjskiej łotewskiej dywizji strzeleckiej; starszy szeregowy; 17.01.1944 r. zginął (zabity); pochowany: 2 km płd.-zach. кобыляк Wieliko-Łuckogo rajona Kalininskoj obłasti.
źródło: Internet – ЦАМО F. 58-18002-170

 

Włodzimierz Salmanowicz s. Włodzimierza
ur. 6.05.1894 r., szlachcic z guberni orenburskiej; ukończył w 1912 r. Korpus Kadetów w Połtawie, odznaczony medalem pamiąt-kowym 200-lecia bitwy pod Połtawą; 12.07.1914 r. ukończył w Kijowie 1. Konstantynowską Szkołę Wojskową i w stopniu pod-porucznika (ze st. od 6.08.1913) otrzymał przydział do 18. Wołogodzkiego pułku piechoty (w Nowogrodzie Wołyńskim ?)
źródło: Internet – ЦАМО F. 58-18002-170

Zdzisław Salm(a)onowicz
bokser, waga 75 kg; brał udział w 42. Mistrzostwach Polski w Boksie, Katowice 29.VIII – 5.IX.1971; brał udział w 44. Mistrzo-stwach Polski w Boksie, Łódż 11 – 18.III1973l przegrał w 1/8 finału na punkty

Zdzisław Salm(a)onowicz
członek Klubu Sportowego „Maratończyk” w Zielonej Górze. [Klub Biegacza „Maratończyk I” ul. Morelowa 20/14 , Zielona Góra; zdobywca Korony Maratonów Polskich

Zdzisław Salm(a)onowicz
ur.
w 1951(2) r.; żona Krystyna z d. Dobrenko; ich córka: Diana Salmonowicz (ur. 1991 r.)
[istnieje mocne podejrzenie, że wszyscy trzej powyżsi Zdzisławowie, to ta sama osoba!]
źródło: Internet

——————

Wilno – parafia św. Jana księgi chrztów 1877 – 1906 

Pierewicz Piotr Dominik,  ochrzczony 10.08.1880, syn Piotra i Antoniny z d. Gołębiewska, rodz. chrz.: Józef Stasiewicz i Tekla Salmonowicz, żona Michała, nr w księdze: 99
—————

Jarosław Salmonowicz oficer, poległ w czasie kamp. Wrześniowej w 1939 r.
źródło: Internet – Tytuł: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Żołnierze września

Ryszard Salmonowicz (Salamanowicz) ur. 28.03.1928 r. w Warszawie, więzień obozu koncentr. Stutthof nr 93380, skierowany przez Sipo Warschau 29.09.1944 r.
Źródło: Muzeum Stutthof w Sztutowie

——————-

Spis parafian – katolików parafii Świr (pow. Święciański) – 1909 r.
53. Wieś Żukojny

Salmonowicz M + Agata 50 lat, dzieci: Rufin, Melania 19 lat

——————–

Lista Krzystka :

 No.RAF’u Nazwisko i Imię data urodz stopień specjalność przydział
 P-2276 Salmonowicz Jarosław Kazimierz  04.03.1910 por. / F/O  Nawigator
 704572 Salmonowicz Józef  13.03.1904 Szarkowszczyzna  kapral. / LAC  Mechanik  304DB

—————-

The London Gazette z dn. 29 września 1977 r., str. 12307

NATURALISATION LIST OF ALIENS TO WHOM CERTIFICATES OF NATURALISATION HAVE BEEN GRANTED

List of Aliens ‚to whom certificates of naturalisation have been granted by the Secretary of State and whose oaths of allegiance have been registered in the Home Office during the month of August 1977.
(The date of each is the date of naturalisation.)

naturalization
Salamonowicz Jan Władysław, 10 Silverdale Road, London E.4   6th July 1977

—————–

Jean Salmonowicz (Wiek: 45-49)
(937) 465-0671
8036 Township Road 29, # 28, Zanesfield , OH 43360
mąż: Dave Salmonowicz

—————-

Katarzyna Salmonowicz, ur. ok. 1955,; mąż   Prażmowski; zam. Sudbury, Ontario (Kanada), absolwentka: Prywatne Gimnazjum Nr 23 SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK w Warszawie (1974)
źródło: Internet

——————-

Императорская медико-хирургическая академия (ИМХА) Санкт-Петербург
Окончившие с 1801 по 1871 гг.
№ дела Фамилии выпускников
5612 Сальмонович Иван   [ Jan Salmonowicz, lekarz, ukończył akademię ok. 1860 r. ].

——————

Zestawienie grobów na cmentarzu Nr 2 – komunalny Junikowo, Poznań  

 rodzaj grobu pole kwatera, rząd miejsce nazwisko imię  data urodzenia data pogrzebu
 rodzinny B8  19  1  Salmonowicz  Bolesław  1915-03-20  1991-11-22 nieopłacony
 rodzinny B8  19  1  Salmonowicz  Maria  1921-12-12  1996-09-19  nieopłacony